bet356联盟

华南房地产网 > 合同文本 > 正文

私有房屋买卖合同公证书

发布时间:2014-08-14 14:07:59   来源:法律快车    点击:

  私有房屋买卖合同公证书 (______)___字第___号 兹证明______与______于______年______月______日签订了前面的《城市私有房屋买卖合同》。

  公证处:__________ 公证员:__________ ____年____月____日 提供